Peperomia prostrata - Peperomia

String of Turtles

img3
Peperomia prostrata 'String of Turtles' - Peperomia from Hillcrest Nursery
img3
Peperomia prostrata 'String of Turtles' - Peperomia from Hillcrest Nursery
Top