Peperomia obtusifolia 'Golden Gate'

Peperomia Golden Gate

Peperomia obtusifolia 'Golden Gate' - Peperomia Golden Gate from Hillcrest Nursery

Peperomia obtusifolia 'Golden Gate' - Peperomia Golden Gate from Hillcrest Nursery

Top