Cotyledon tomentosa - Bears Paw

ladysmithiensis

Interesting Notes:

Also referred to as:

  • Duck's Leg
  • Kitten's Paws
img3
Cotyledon 'ladysmithiensis' - Cotyledon ladysmithiensis from Hillcrest Nursery
img3
Cotyledon 'ladysmithiensis' - Cotyledon ladysmithiensis from Hillcrest Nursery
Top