macrorrhiza

Alocasia 'Boreno Giant'

Alocasia Boreno Giant

  • Height: 7-10 ft
Top